Jeg søger en kæreste Christiansø


28-Aug-2017 19:05

Resultatet blev en uafbrudt række af h intriger, hurtige afskedigelser og ufyldestgørende politiske initiativer. oktober 1766 ved en såkaldt prokurationsvielse i Saint James's Palace i London, hvor brudens storebror var stedfortræder for Christian 7.Samme år indgik han ægteskab med sin kusine, den 15-årige prinsesse Caroline Mathilde af Storbritannien, der var søster til den engelske konge Georg 3. Herefter rejste Caroline Mathilde til kurfyrstendømmet Hannover og til byen Buxtehude, hvorfra hun med robåd blev overført til Elbens nordbred, der da var dansk område.november 1766 sit indtog gennem et jublende København. Senere samme dag bekræftede de deres ægteskab ved en vielse i Christiansborg Slotskirke. januar 1768 fødte Dronning Caroline Mathilde på Christiansborg Slot deres formentlig eneste fælles barn, den senere Frederik 6.. Reventlow var vistnok ikke uden pålidelighed og samvittighedsfuldhed, men havde et kolerisk temperament og var uden pædagogiske evner.

Samme dag blev Christian udråbt som konge fra Christiansborg Slots balkon af J. Straks efter tronskiftet begyndte en kamp om magten over kongen: mænd fra hoffet, administrationen og militæret, der havde været i modsætning til Frederik 5.s ministre, forsøgte at få kongen til personligt at stå for udøvelsen af regeringen uafhængigt af ministre og kollegieledere.

Et ejendommeligt træk, der blandede sig ind i alt dette uvæsen, var en vis ødelæggelseslyst hos ham.

Det var ham tit uimodståeligt at slå spejle og møbler itu i de knejper, som han søgte. Bernstorff, af kongen kaldet "parykkerne", som under Frederik 5.

Ægteskabet blev dog ikke lykkeligt, måske fordi kongen ikke fik det ønskede tætte samliv med hende.

Måske endnu mere efter sit bryllup med hende end tidligere hengav han sig med en kreds af svirebrødre, hvoriblandt grev Holck og en løjtnant Osborn, til udsvævelser, besøgte i forening med dem Københavns berygtede huse og satte sin kongelige værdighed på spil ved at slås med vægterne og rave drukken hjem gennem gaderne.

Alle beretninger tyder på, at han som barn havde noget i høj grad vindende ved sin ydre personlighed og tillige i visse retninger endog påfaldende gode evner, både en hurtig fatteevne og en ypperlig hukommelse.